Nieuwsbericht
headernew2.jpg headernew2_3.jpg header_heren1_2.jpg
Algemeen

15-11-2021 Algemene Leden Vergadering - DORPSHUIS RIJPWETERING

Nieuws afbeelding 26-10-2021
In verband met de verwachte opkomst, wordt de komende ALV op 15 nov NIET in het clubhuis gehouden maar in het DORPSHUIS te Rijpwetering!

Locatie:
Pastoor van der Plaatstraat 13A
2375 AC - Rijpwetering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Hockeyclub Alkemade 

Maandag 15 november 2021 in het DORPSHUIS te Rijpwetering
Ontvangst met koffie/ thee 18.15 uur
Opening vergadering 18.40 uur

Op de ALV zullen, i.v.m. de meest recente corona maatregelen de punten 5 & 6 uitgesteld worden tot nader order. We zullen uiterlijk 20:00 uur laar moeten zijn.

Agenda
1.Opening en vaststelling agenda
2.Vaststelling notulen ALV 08 maart 2021 (zie bijlage 1) 
3.Financiƫle verantwoording*
4.Mutaties bestuur**
5.Presentatie lustrum commissie
6.Presentatie Project B(l)oeiend HCA
Pauze
7.Korte uitleg over de verschillende opties m.b.t. de verhuizing
8.Stemming over verhuizing
9.Rondvraag
10.Sluiting

Met vriendelijke groet,