Nieuwsbericht
headernew2.jpg headernew2_3.jpg header_heren1_2.jpg
Website

Succesvolle 1e bijeenkomst klankbordgroep Sportpad met omwonenden

Nieuws afbeelding 3-2-2020

Gezamenlijk aan de slag met de toekomst van het Sportpad

 

Op 22 januari was de 1e klankbordgroep voor omwonenden van het Sportpad. Tennisvereniging Alkemade was gastheer in haar mooie clubhuis aan het Sportpad. De omwonenden hebben deze avond hun ideeën en mening gegeven voor de gebiedsontwikkeling Sportpad. Deze input zal de komende tijd zoveel mogelijk meegenomen worden in de uitwerking van de definitieve gebiedsvisie. Aan deze gebiedsvisie werken alle betrokken partijen van de Projectgroep Sportpad samen met de gemeente en stedenbouwkundig bureau IMOSS.

 

De stemming zat er goed in, en alle 38 omwonenden vonden het fijn om mee te kunnen denken over de toekomst van het gebied. De thema’s die deze avond aan bod kwamen waren onder andere bereikbaarheid, verkeer, parkeren, openbare ruimte, sport, onderwijs, kinderopvang en cultuur. In verschillende groepen konden de omwonenden hun input geven, en met elkaar sparren over wat belangrijk is voor hun omgeving. De Projectgroep zal de komende tijd samen met IMOSS aan de slag gaan om deze input zoveel mogelijk te verwerken. Het doel van de avond is bereikt. We hebben nu een goed beeld van de vraagstukken die in de omgeving leven en waar we, waar mogelijk, rekening mee kunnen houden. In maart zal de klankbordgroep nogmaals bij elkaar komen om de concept gebiedsvisie met elkaar te bespreken.

 

Projectgroep Sportpad

Verenigingen en ondernemers aan het Sportpad werken al enige tijd nauw samen met de kindpartners (SSBA en Kindkracht 0/12) en de gemeente aan de globale gebiedsvisie voor het gebied. In deze visie komen sport, onderwijs, kinderopvang, cultuur, wonen en zorg samen voor alle inwoners van 0 tot 100 jaar. De huidige sportverenigingen aan het Sportpad hadden samen met Hart4Health in 2017 de handen al ineengeslagen en zich verenigd als Sportpad United. Kindkracht 0/12, SSBA en De Tweesprong waren ook bij elkaar aan tafel gegaan in hun zoektocht naar een nieuw Kindcentrum Noord (KC-Noord) in combinatie met een sport- en zwemaccommodatie. Inmiddels is de Projectgroep Sportpad gevormd, waarbij naast Sportpad United, de kindpartners van het KC-Noord en De Tweesprong, ook hockeyvereniging Alkemade aangesloten is en Fysiotherapie Alkemade, SplotsZ, en de gemeente.

 

Wat komt er in de gebiedsvisie?

De gebiedsvisie zal onder andere antwoord geven op de vraag welke functies er op welke plek in het gebied zouden kunnen komen, hoe alle voorzieningen straks goed bereikbaar zijn, en uiteraard wat dat allemaal kost. Het uitgangspunt van alle partijen in het gebied, zoals verwoord in de gezamenlijke visie, is dat er in de toekomst een mooie combinatie ontstaat van sport, onderwijs, kinderopvang, cultuur en zorg, en dat dit zo multifunctioneel mogelijk opgezet gaat worden. Met de visie onderzoeken we met elkaar wat op hoofdlijnen haalbaar is.

 

Wanneer en hoe ziet de participatie er uit?

De gebiedsvisie op hoofdlijnen zal in het voorjaar van 2020 gepresenteerd worden. Tot die tijd is er voor alle partijen zoals direct omwonenden, inwoners van de gemeente en gebruikers van het gebied alle mogelijkheid tot participatie en input bij de plannen. Binnenkort zal er een speciale interactieve website voor dit project gelanceerd worden, waar alle betrokken de voortgang kunnen bekijken, en input kunnen geven door middel van een interactief bewonersplatform. Daarnaast werken we met de klankbordgroep van bewoners en de Projectgroep met alle betrokkenen echt aan deze mooie gezamenlijke opgave.