Nieuwsbericht
headernew2.jpg headernew2_3.jpg header_heren1_2.jpg
Website

Positieve terugblik en energieke vooruitblik tijdens ALV

Nieuws afbeelding 16-10-2018

Er heerste een goede sfeer tijdens de Algemene Ledenvergadering van HC Alkemade op maandag 15 oktober in het clubhuis in het Hertogspark. Zo'n 40 leden namen deel aan de vergadering. Er was een terugblik van het bestuur en de commissies en de speerpunten voor seizoen 2018 - 2019 werden door de voorzitter naar voren gebracht. Dit leidde direct tot nieuwe idee├źn vanuit de aanwezigen. Notulen van de ALV worden later geplaatst op de website.

De Vrijwilliger van het jaar 2018  is geworden Ike van Velzen. Ike  heeft jaren en jaren training gegeven en teams gecoacht en haar meest bijzondere prestatie van het afgelopen jaar was dat zij er voor heeft gezorgd dat door haar drive er met een kernteam van nieuwe vrijwilligers en behoud van vele trouwe vrijwilligers dit jaar wederom een fantastisch en succesvol Vriendentoernooi is gerealiseerd.   

Carla van de Meerakker heeft afscheid genomen als secretaris. Ze gaf aan dat ze het met enrom veel plezier heeft gedaan en er veel van heeft geleerd. VACATURE. Carla  nodigde een volwassen lid of ouder uit deze taak op zich te nemen omdat je door deze taak op je te nemen gaat deelnemen in een goed functionerend team en de club echt leert kennen, 'spin in het web ' wordt. Als secretaris heb je invloed op de weg die deze kleine ambitieuze gezellige enige echte hockeyclub in Kaag en Braasem zou moeten gaan volgens jou. 

Wat betekent secretaris zijn bij HC Alkemade?

  • Draagt zorgt voor het samenstellen van de agenda van de bestuursvergaderingen en notuleert de bestuursvergaderingen, stelt actielijst op  en zorgt voor verspreiding van de notulen.

  • Draagt zorg voor de agenda van de ALV, verzamelt de jaarverslagen van de verschillende commissies,  notuleert de ALV en zorgt voor verspreiding van de notulen.

  • Beheert inkomende en uitgaande post en het verenigingsarchief.

  • Draagt zorg voor  informatievoorziening binnen de club. Zorgt voor verspreiding van algemene informatie naar de leden; commissies delen zelf specifieke informatie

  • Agendeert  2 x per jaar een bijeenkomst voor actieve commissieleden.

  • Houdt contact met externe geledingen en andere verenigingen in K&B en met de KNHB.

  • Houdt de inschrijving bij de Kamer van Koophandel actueel.

  • Vormt met voorzitter en penningmeester de kern van het bestuur en monitort met hen het behalen van gestelde doelen.

  • Is portefeuillehouder van een zeer zelfstandig en sterk functionerend wedstrijdsecretariaat, een deskundige  webmaster en prima ledenadministratie. 

Tijdsbesteding

Ca. 8 bestuursvergaderingen ( elke 6 weken) en 1 ALV

Ca. 3 uur/ week vaste bovenstaande taken.

 

Bijlage