Nieuwsbericht
headernew2.jpg headernew2_3.jpg header_heren1_2.jpg
Website

Reminder uitnodging ALV HCA 13 oktober

10-10-2014

Volwassen leden en ouders van jeugdleden en oud-leden,

We nodigen u van harte uit voor de ALV van HCA !

De  plek om te evalueren en te reflecteren en om op de hoogte te blijven.

Om 20 uur  staat de koffie/thee klaar in het clubhuis. 

20.15 start ALV    met de onderstaande agenda

  1. Opening en vaststelling agenda

  2. Ingekomen stukken

  3. Notulen ALV maart 2014

  4. Verslag commissies

  5. Financieel verslag inclusief kascommissie verslag

  6. Decharge Tim Barnhard en Maarten Camfferman

  7. Benoeming Eric Roggeveen

  8. Rondvraag

  9. Sluiting