Nieuwsbericht
headernew2.jpg headernew2_3.jpg header_heren1_2.jpg
Website

ALV 2014

Nieuws afbeelding 23-9-2014

Kom je ook!!! 

13 oktober ALV van HCA  in het clubgebouw

Om 20.00 uur staat de koffie  voor elke lid of ouder van lid klaar!

Kom luisteren en praat mee! Hoe vind je dat het gaat, wat gaat goed, wat kan beter? De notulen van de vorige vergadering heb je  eerder al per email ontvangen. De financiĆ«le stukken worden op de vergadering uitgedeeld en kun je desgewenst vooraf opvragen bij de penningmeester.

 1. Opening en vaststelling agenda

 2. Ingekomen stukken

 3. Notulen ALV maart 2014

 4. Verslag commissies

 5. Financieel verslag inclusief kascommissie verslag

 6. Decharge Tim Barnhard en Maarten Camfferman

 7. Benoeming Eric Roggeveen

  PAUZE

 8. Rondvraag

 9. Sluiting

Bijlage