Organisatie
headernew2.jpg headernew2_3.jpg header_heren1_2.jpg

Commissies/vrijwilligers

Bestuur
Lonneke Overdevest
Penningmeester
 mail
Bruno Juray
Technische zaken
 mail
Els van der Salm
Voorzitter
Carla van de Meerakker
Secretaris
• Draagt zorgt voor het samenstellen van de agenda van de bestuursvergaderingen en notuleert de bestuursvergaderingen, stelt actielijst op en zorgt voor verspreiding van de notulen. • Draagt zorg voor de agenda van de ALV, verzamelt de jaarverslagen van de verschillende commissies, notuleert de ALV en zorgt voor verspreiding van de notulen. • Beheert inkomende en uitgaande post en het verenigingsarchief. • Draagt zorg voor informatievoorziening binnen de club. Zorgt voor verspreiding van algemene informatie naar de leden; commissies delen zelf specifieke informatie • Agendeert 2 x per jaar een bijeenkomst voor actieve commissieleden. • Houdt contact met externe geledingen en andere verenigingen in K&B en met de KNHB. • Houdt de inschrijving bij de Kamer van Koophandel actueel. • Vormt met voorzitter en penningmeester de kern van het bestuur en monitort met hen het behalen gestelde doelen. • Portefeuillehouder voor zelfstandige en sterk functionerend wedstrijdsecretariaat, webmaster, ledenadministratie. Tijdsbesteding Ca. 8 bestuursvergaderingen ( elke 6 weken) en 1 ALV . Ca. 2 uur/ week vaste bovenstaande taken.
René van der Geest
Clubhuis en velden
Als bestuurslid Clubhuis en velden zorg je ervoor dat het clubhuis en de velden in goede staat zijn. Je signaleert het als er onderhoud gepleegd moet worden, je organiseert 1-2 klusdagen per jaar en je stuurt de groep klussers aan. Je bent contactpersoon naar de gemeente als het gaat om de velden. Daarnaast valt de clubhuiscommissie onder jou, deze commissie houdt zich bezig met alles wat te maken heeft met de bar, keuken en schoonmaak. Daarnaast woon je de bestuursvergaderingen bij, zo'n 8 per jaar.
 mail
Inka Bohmer
Jeugdzaken
Als bestuurslid Jeugdzaken ben je aanspreekpunt voor de commissies die jeugdactiviteiten organiseren en vertegenwoordig je deze commissies binnen het bestuur. Je denkt mee over de activiteiten: passen ze nog bij de club, dienen ze het doel? En je denkt mee over ledenwerving. Bij een aantal van de activiteiten in je aanwezigheid gewenst (2-3 dagen per jaar). De voorbereiding en de aanloop wordt door de commissies gedaan. 1 à 2x per jaar woon je een vergadering van de commissies bij en houd je vinger aan de pols (2x 1,5 uur). En natuurlijk woon je de bestuursvergaderingen bij, ca 8x per jaar (8x 2 uur)
 mail
Commissies
Activiteitencommissie
Anja Koek
Commissielid
Annelies Uit den Boogaard
Commissielid
Als lid van de jeugdcommissie ben je actief betrokken het organiseren van activiteiten voor de (jongste) jeugd. Hieronder vallen bv de verenigingenoptocht tijdens de kermis, het pietenpannenkoeken, de kerstbingo, het Rabo Jeugdhockeytoernooi, de jongste jeugddag en de seizoensafsluiting. De eerste drie genoemde activiteiten zijn erg klein en vergen weinig tijd: 1x vergaderen en taken verdelen (ca 1,5 uur), versieren van het clubhuis (1,5 uur) en aanwezig tijdens de activiteit. De laatste drie activiteiten zijn groter en hebben een langere voorbereidingstijd: ca 5 uur per activiteit en aanwezigheid op de dag zelf. Tijdens de activiteiten is er veel hulp op de dag zelf aanwezig. Van alle activiteiten zijn goede draaiboeken dus ze verlopen gesmeerd.
Maaike Zonderop
Commissielid
Als lid van de jeugdcommissie ben je actief betrokken het organiseren van activiteiten voor de (jongste) jeugd. Hieronder vallen bv de verenigingenoptocht tijdens de kermis, het pietenpannenkoeken, de kerstbingo, het Rabo Jeugdhockeytoernooi, de jongste jeugddag en de seizoensafsluiting. De eerste drie genoemde activiteiten zijn erg klein en vergen weinig tijd: 1x vergaderen en taken verdelen (ca 1,5 uur), versieren van het clubhuis (1,5 uur) en aanwezig tijdens de activiteit. De laatste drie activiteiten zijn groter en hebben een langere voorbereidingstijd: ca 5 uur per activiteit en aanwezigheid op de dag zelf. Tijdens de activiteiten is er veel hulp op de dag zelf aanwezig. Van alle activiteiten zijn goede draaiboeken dus ze verlopen gesmeerd.
Clubhuiscommissie
Martijn van der Meer
Commissielid
Brenda Bax
Commissielid
Als lid van de clubhuiscommissie ben je betrokken bij de 'binnenkant' van het clubhuis: de bar en de keuken. Samen met de rest van de commissie ben je verantwoordelijk voor de voorraad, de inkoop, aansturen van de schoonmaak, het assortiment, de indeling van de bardiensten, het informeren van het barpersoneel, functioneren van het kassasysteem. Deze taken worden onderling verdeeld, dwz ze worden nu uitgevoerd door 3 mensen, versterking van deze commissie betekent een verlichting van de werkzaamheden van de huidige commissieleden. De taak lijkt groot maar gezien de omvang van onze club valt dit allemaal bijzonder mee. Het is zeker geen hogere wiskunde en kost zo'n 2 uurtjes per week.
Corina van der Meer
Commissielid
Als lid van de clubhuiscommissie ben je betrokken bij de 'binnenkant' van het clubhuis: de bar en de keuken. Samen met de rest van de commissie ben je verantwoordelijk voor de voorraad, de inkoop, aansturen van de schoonmaak, het assortiment, de indeling van de bardiensten, het informeren van het barpersoneel, functioneren van het kassasysteem. Deze taken worden onderling verdeeld, dwz ze worden nu uitgevoerd door 3 mensen, versterking van deze commissie betekent een verlichting van de werkzaamheden van de huidige commissieleden. De taak lijkt groot maar gezien de omvang van onze club valt dit allemaal bijzonder mee. Het is zeker geen hogere wiskunde en kost zo'n 2 uurtjes per week.
Coördinator trim hockey
Thedor Pauw
Commissielid
LISA & Website
Pascal Borst
Commissielid
LISA & Website beheer
Scheidsrechters
Joost Soetens
Begeleiding
Patricia Hoffmans
Begeleiding
Sponsorcommissie
Ans de Haas
Commissielid
Fred Zandvliet
Commissielid
Stefan van der Voorn
Commissielid
Tim Haasnoot
Commissielid
Grote Clubactie
Technische commissie
Bruno Juray
Voorzitter
 mail
Rinke van der Veen
Jongste jeugdcoördinator
Brigitte Mulder
Juniorencoördinator
Floris van der Hulst
Juniorencoördinator
Marijn van der Geest
Keeperscoördinator
Marijn van der Geest
Zaalhockeycoördinator
Bruno Juray
Trainingscoördinator
Vriendentoernooicommissie
Annemarie Hupkes
Commissielid
Lynn van der Hoorn
Commissielid
Jette van der Meer
Commissielid
Ike van Velzen
Voorzitter
Wedstrijdsecretariaat
Karin Broström
Commissielid
Annelies van Veen
Commissielid