Introductie
headernew2.jpg headernew2_3.jpg header_heren1_2.jpg

Introductie

De laatste paar jaar maken we in toenemende mate gebruik van een selectieprocedure met als doel de teams zo veel mogelijk in te delen op basis van gelijke hockeycapaciteiten en instelling. Dit is mogelijk omdat de club almaar blijft groeien en we bij de meisjes voor elke leeftijd meerdere teams in kunnen schrijven. Deze indeling op niveau begint al vanaf de tweedejaars E leeftijd en zal in de jaren daarna een steeds belangrijkere rol gaan spelen.

Deze indeling van teams, waarbij in de eerste plaats naar niveau wordt gekeken, vindt plaats om verschillende redenen. Het belangrijkste aspect is dat kinderen zich beter kunnen ontwikkelen wanneer ze in een team zitten met meer gelijkwaardige hockeyers. Kinderen die beter zijn dan gemiddeld worden bijvoorbeeld extra uitgedaagd, omdat ze op een hoger niveau kunnen spelen. Ook voor kinderen die normaal wat minder aan de bal komen is deze indeling gunstig, omdat ook zij de kans krijgen zich te ontwikkelen en te onderscheiden als ze in een meer gelijkwaardig team spelen. Er wordt dus gestreefd naar het formeren van homogene groepen, waarin iedereen optimaal kan functioneren. Daarnaast heeft de club de ambitie uitgesproken om het algehele niveau van de teams binnen Hockeyclub Alkemade omhoog te brengen. In het bijzonder bij de eerste teams.

Het sociale aspect is bij velen een belangrijke reden om te gaan hockeyen, en mag ook zeker niet vergeten worden. Echter: de ervaring leert ons dat kinderen snel genoeg weer nieuwe vriendjes en vriendinnetjes maken als ze in een ander team komen. Bovendien wordt dit alleen maar gemakkelijker als deze nieuwe teamgenootjes een meer vergelijkbare hockeyinstelling hebben. Ten slotte is de kans groot dat je ook bij indeling op niveau ongeveer in hetzelfde team blijft spelen als het seizoen daarvoor.

Omdat wij van mening zijn dat de beoordeling van niveau het beste kan gebeuren door mensen die het hele seizoen lang met het team in de weer zijn, maken we bij de indeling allereerst gebruik van een evaluatieformulier, welke door de trainer(s) en coach(es) van het team gezamenlijk wordt ingevuld. Op dit formulier wordt iedereen individueel beoordeeld op zaken als: techniek, tactiek, fysiek, motivatie en mentaliteit. Indien wij op basis van deze formulieren over bepaalde teams nog twijfels hebben, organiseren we trainingen en wedstrijden, waarbij we dan kunnen zien wie volgens ons het beste in welk team passen. Daarnaast houden we natuurlijk rekening met de leeftijd, al komt het ook voor dat we dispensatie aanvragen of kinderen vervroegd doorschuiven als dat qua aantallen noodzakelijk is.

De Technische Commissie

Voorlopige planning:

 

  • Eind maart – invullen evaluatieformulieren
  • Eind april – concept indeling wat betreft aantallen teams
  • Mei – organiseren van selectietrainingen om de teams verder in te delen
  • Begin juni – bekend maken teamindeling aan begeleiders
  • Eind juni – definitieve teamindeling volgend seizoen